Rád bych na začátek zdůraznil, že nejsem profesionální politik, nikdy jsem jím nebyl a ani být nechtěl. Vše co mám, vzniklo poctivou prací a je výsledkem sledování a naplňování vize, kterou jsem měl.
Osobně vnímám senátora jakožto jediného přímo voleného politika z daného území – v širším smyslu jako určitého „prezidenta“ dané oblasti. Takový prezident také nemá příliš pravomocí, ale má možnost se ptát a otevírat jistá společenská témata.
A právě v tom, pokud mi dáte svou důvěru, bude spočívat má práce. Jsem připraven být vaší neúnavnou hlásnou troubou na kraji, ministerstvech, státních institucích, a dalších místech.
Jsem připraven vyslechnout každého a pomoci tam, kde to bude možné. Rozhodně nechci být tradičním „ležákem“ v českém senátu. Naopak jsem přesvědčen že neformální role senátora je významná.
Program jsem si dovolil situovat do pěti hlavních cílů, které dle mého názoru jako jediné vedou k budoucnosti našeho kraje i země. Konkrétně jsem cíle specifikoval do svého desatera priorit, které budu postupně rozvádět v samostatných článcích, tak abyste se mohli dovědět více o mých postojích a názorech.

Hlavní cíle

 1. Podpora pracujících s dětmi
 1. Zastavit vylidňování venkova
 1. Odstranit zákonné a finanční nespravedlnosti
 1. Podpora zaměstnanosti
 1. Zachovat náš nádherný kraj i pro další generace

 

Desatero priorit

 1. Dopravní dostupnost a obslužnost regionu

Zlepšení dopravní infrastruktury i veřejné dopravy a snížení rizikových míst v dopravě

 1. Děti jsou budoucností a největší hodnotou národa

Podpora pracujících rodin i samoživitelů a samoživitelek s dětmi

 1. Podpora dostupného sociálního bydlení

Stát, potažmo obce musí mít nástroje, jak vytvořit prostupný systém bydlení, tak aby na sociálních dávkách nevydělávali spekulanti

 1. Zastavit znevýhodňování vyloučených lokalit

Stát musí přijít se systémem podpory smysluplných projektů pro ekonomické oživení v znevýhodněných regionech, jakými jsou Frýdlantsko a Českodubsko

 1. Spravedlivé příjmy pro města a obce

Problém není jen v rozpočtovém určení daní, ale i v podpoře místních firem

 1. Exekuce jako prostředek práva, ale ne k bohatnutí exekutorů

Exekuce musí plnit svůj primární účel, a to vymahatelnost práva. Rozhodně nemají vytvářet nesmyslné nezaplatitelné dluhy a armády lidí, kteří nemají žádnou motivaci pracovat, protože jim stejně všechno vezmou. Je třeba podpořit osobní finanční i trestně právní odpovědnost exekutora.

 1. Podpora podnikání

Snížení administrativní zátěže, úředníci musejí lidem pomáhat a ne se k nim chovat pansky nadřazeně

 1. Liberecko jako ideální cíl cestovního ruchu

Liberecko představuje neuvěřitelnou perlu pro cestovní ruch, ať už z pohledu přírodních zdrojů, sportu, nebo kulturního a historického dědictví. Je potřeba toto podporovat, propagovat a vytvořit odpovídající infrastrukturu.

 1. Ochrana kulturního dědictví

Dědictvím nejsou jen hrady a zámky, ale například i historické továrny, které jsou dnes velmi vzácné. Celé Liberecko je kolébkou průmyslové revoluce v Čechách a je třeba zastavit ničení technických památek.

 1. Životní prostřední a naše území jako dar, který musí zůstat i dalším generacím

Čisté životní prostředí, vzduch, který jde dýchat, voda, jež jde pít, zdravý les – to vše jsou hodnoty, které by po nás měly zůstat. Voda je národní poklad, má patřit všem a ne soukromým firmám. Nepřipustím také zabrání našeho území a jeho proměnu v důl nebo skládku zeminy z polského dolu a elektrárny.