Kontaktní kampaň v Raspenavě
před Řeznictvím U Kloučků