Klasická filozofie definuje společně s křesťanskou teologií sedm ctností. Tři teologální, chcete-li náboženské a čtyři kardinální, možno je nazvat lidskými.

Náboženské jsou víra, naděje a vše zastřešující láska. Všechny jsou alegoricky znázorněny na oltáři hejnického kostela.

Lidské jsou pak moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost.

I ty můžete nalézt v hejnickém svatostánku, jsou symbolicky napsány na čtyřech pilířích, které podpírají kupoli s freskami, znázorňujícími nebeský ráj.

Tak, jak jsem Marka poznal, vím, že záchranu nejen frýdlantského pivovaru pojal jako životní poslání a spojil s ním svůj osud.

Nehledá v něm bohatství hmotné, ale bohatství ducha.

Byl by a já doufám, že i bude dobrým senátorem, protože výše popsané symboly počestnosti skutečně ctí.

R.D. ICLic., Mgr. Pavel Andrš
hejnický farář